♥️ Laat voor Valentijnsdag je zintuigen prikkelen in de natuur met My Lubie en Parcel

Privacybeleid

Wij nemen uw privacy serieus

Inleiding

Over privacy en gegevensbescherming.
Het Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van verschillende wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van de EU-verordening 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming - GDPR).

Het Privacybeleid beschrijft: (i) de soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u aan ons kunt verstrekken; en (ii) onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van dergelijke informatie. Wij wijzen u erop dat Parcel uw persoonsgegevens alleen zal gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Parcel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Het privacybeleid is van toepassing op informatie die wij verzamelen via onze website (www.parceltinyhouse.com) en de browseruitbreidingen daarvan, via e-mail, sms of andere elektronische berichten, alsook op informatie en gegevens die u ons online en offline verstrekt en via uw interactie met ons via websites en diensten van derden (sociale netwerken zoals Instagram of Facebook).

Welke informatie verzamelen wij? 

Wij verzamelen de volgende soorten informatie over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten:
Identificerende Informatie
Informatie die u identificeert of waardoor u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Persoonlijke informatie omvat uw voor- en achternaam, post- en e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, en elke andere identificatiecode die ons in staat stelt online of offline contact met u op te nemen, of elke andere informatie die direct of indirect aan u kan worden toegeschreven.

Andere informatie

Andere informatie kan informatie zijn over uw bedrijf, bedrijfstak, locatie, browser, internetverbinding, besturingssysteem en gedrag op de Diensten (bijv. klikken, tijd die u op een pagina doorbrengt, domeinnamen en paden waarlangs u de Diensten gebruikt) voor zover dergelijke informatie niet tot u is te herleiden en ook niet tot u kan worden herleid.

Gevoelige gegevens

Parcel verzamelt geen gevoelige gegevens (gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid of seksleven of die uw ras of etnische afkomst onthullen, behalve in bepaalde gevallen waarin een kandidaat ervoor kiest zichzelf te identificeren, uw politieke opvattingen, uw religieuze of filosofische overtuigingen of uw vakbondslidmaatschap).

Methoden voor het verzamelen van informatie

Dit zijn de verschillende methoden die worden gebruikt bij het verzamelen van informatie:
Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u online koopt, wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier.
Informatie die u indirect verstrekt, via automatische gegevensverzamelingstechnologieën die statistische (niet-persoonlijke) informatie verzamelen over uw hardware, browsehandelingen en browsegewoonten om ons de volgende gegevens te verstrekken: Verkeersinformatie, IP-adressen, besturingssysteem, browsertype.

Waarom wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

Parcel gebruikt en maakt uw persoonlijke gegevens alleen bekend voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt, zoals geïdentificeerd op het moment van verzameling of door uw latere toestemming, met inbegrip van:
Afhandeling van reserveringen en verkoop van producten, klachten, intrekkingen.
Verwerking van transacties, inclusief betaling.
Verbetering van de pakketdiensten en de gebruikerservaring.
toezending van nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen, mits de gebruiker bij de registratie het daartoe bestemde vakje aanvinkt.
Analyse van websitebezoeken en online gedrag om uw ervaring op de website te verbeteren.

Waar uw gegevens worden opgeslagen

Parcel kan uw persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen, leveranciers en andere onderaannemers, voor zover dit nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in een land buiten het land waar ze zijn verzameld, waaronder de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie (EU).

Gegevensverwerkende bedrijven verwerken gegevens alleen in overeenstemming met de instructies van Parcel en mogen gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In geval van doorgifte buiten de EER/EU, vindt de doorgifte plaats in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels van de Europese Unie, onder beveiligde omstandigheden die persoonlijke informatie beschermen.

Rechten op bescherming van uw persoonsgegevens

Parcel herinnert u aan uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. Iedere gebruiker heeft de volgende mogelijkheden:
Het recht van toegang - U heeft het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens bij ons op te vragen. Parcel behoudt zich het recht voor om u voor deze dienst een kleine bijdrage te vragen.
Het recht op rectificatie - U hebt het recht Parcel te vragen informatie te corrigeren die volgens u onjuist is of informatie toe te voegen die voor ons bedrijf van belang is.
Het recht om gegevens te wissen - U hebt het recht om Parcel te verzoeken alle gegevens over u te wissen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
Het recht om het gebruik te beperken - U hebt het recht om Parcel te verzoeken de openbaarmaking van informatie over u te beperken, onder bepaalde voorwaarden.
Het recht om informatie over te dragen - U hebt het recht om te verzoeken dat Parcel informatie over u overdraagt, onder bepaalde voorwaarden.
Als u ons een verzoek stuurt, hebben wij een maand de tijd om te reageren. Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via contact@parceltinyhouse.com