♥️ Laat voor Valentijnsdag je zintuigen prikkelen in de natuur met My Lubie en Parcel


Wettelijke informatie

Algemene informatie

Juridische kennisgeving van de website parceltinyhouse.com: U bent momenteel verbonden met de website van SARL Parcel.
Informatie over de uitgever: Deze site wordt uitgegeven door SAS PARCEL
SAS met een kapitaal van 31.578,95 €
Ingeschreven bij de RCS Bordeaux onder het nummer SIREN 882 190 986
Hoofdkantoor: 151 Rue Bouthier I 33100 BORDEAUX
Tel: 01 76 40 29 90| www.parceltinyhouse.com
E-mail: contact@parceltinyhouse.com

Publicatiedirecteur: Géraldine BOYER
Hostinginformatie: Deze site wordt gehost door het bedrijf Webflow, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 398 11th Street, 94103 San Francisco, USA. De gastheer is per e-mail bereikbaar op het volgende adres: contact@webflow.com.
Gebruiksvoorwaarden van de website www.parceltinyhouse.com

Informatietechnologie en vrijheid

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 worden de Gebruikers geïnformeerd dat zij het recht hebben op toegang, rectificatie of verwijdering van de hen betreffende gegevens onder de in de wet bepaalde voorwaarden. Om dit recht uit te oefenen moet de gebruiker een e-mail sturen naar het volgende adres contact@parceltinyhouse.com met vermelding van zijn naam, voornaam en e-mailadres.
Parcel SAS garandeert de vertrouwelijkheid van de op de website verzamelde gegevens en de niet-openbaarmaking ervan aan derden, behalve om wettelijke redenen die door de geldende wetgeving worden opgelegd.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein computerbestand, een tracer. Het wordt gebruikt om het gedrag van gebruikers te analyseren wanneer zij een website bezoeken, een e-mail lezen, software of een mobiele toepassing installeren of gebruiken.
Parcel SAS gebruikt cookies op haar online reserveringssite. De cookies die worden gebruikt op de website parceltinyhouse.com zijn cookies voor Google Analytics en voor het beheer van klantervaringen. De geldigheidsduur van de in dit verband verleende toestemming bedraagt maximaal 13 maanden.
U kunt het gebruik van cookies weigeren bij uw eerste bezoek aan de site.

Auteursrechten / Copyright

Alle grafische voorstellingen waaronder het merk, logo, domeinnaam, tekeningen, illustraties, teksten, foto's en andere documenten op de website www.parceltinyhouse.com zijn beschermd door het geldende intellectuele eigendomsrecht, en behoren toe aan Parcel SAS. Als u de inhoud van deze site wilt gebruiken, vraag dan toestemming via een e-mail aan contact@parceltinyhouse.com. Het is derhalve verboden de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te wijzigen, weer te geven of aan te passen.

Fotorechten
© copyright Parcel
© unsplash.com

Verantwoordelijkheden

De informatie die toegankelijk is op de site parceltinyhouse.com wordt verstrekt zoals ze is en geeft geen aanleiding tot enige garantie. Parcel SAS is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.
Parcel SAS behoudt zich het recht voor de inhoud te allen tijde te wijzigen.
Externe sites met een hyperlink naar de site van Parcel staan niet onder controle van Parcel SAS en wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Voor een hyperlink naar www.parceltinyhouse.com is een voorafgaande aanvraag nodig.